top of page

Viies element | The Fifth Element

Anna Kõuhkna, Helen Sirp, Anu Muiste ja Sandra Sirp ühisnäitus „Viies element“ Vaal galeriis avati 12. jaanuaril kell 18.00. Näitus oli avatud kuni 11. veebruarini.

 

„Viies element“ on visuaalne kõnelus põhielementidest – õhk, vesi, maa, tuli, mille koosmõjul kujuneb müstiline ja püha viies. Tekkiva kohta võib öelda eeter, ruum või armastus. Visuaalne kõnelus hõlmab nii psühholoogilist, spirituaalset kui matemaatilist spektrit, kuid iga kunstnik lähenes sellele läbi oma individuaalse elemendi. Sümmeetriaga mängiv ruumiline installatsioon ühendab teoseid ning loob ühisruumi, sidudes igat elementi oma ilmakaarega. Näituse installatiivseks kompassiks on vihjelised liikumise suunad, mille trajektoor on külastaja enda otsustada.

 

Anna Kõuhkna (s 1994) loomingus on eriline koht loodusel ning naisel, kusjuures Naine kehastab nii autorit ennast kui ka esindab samal ajal universaalset isikut. Kunstnik on loonud oma maalide puhul paralleele visuaalse päeviku pidamisega. Helen Sirp (s 1983) on Londonis resideeruv kontseptuaalne ruumidisainer, kelle eripäraks on lugude rääkimine erinevate visuaalsete ja sensoorsete vahendite kaudu. Tema looming varieerub kahe- ja kolmedimensionaalse vahel, hõlmates nii installatsioone kui fotolavastusi, stsenograafiat, moeloomingut ning näituse- ja ruumikujundust. Anu Muiste (s 1984) loomingut iseloomustab sügav sotsiaalne tunnetus. Tema nõtkelt ja tundlikult maalitud teosed on sisult nagu filosoofilised plahvatused, kus reaalne sõnum on segatud sürrealistliku vormiga. Sandra Sirp (s 1988) väljendab end peamiselt maalikunsti kaudu ning huvitub nii visuaalses väljenduses kui vahendite kasutusel just vähesuse võlust. Geomeetrilistesse pindadesse, joontesse ja rütmidesse tõlgitud sisu oluliseks osaks on aeglane ning kordustel põhinev loomeprotsess.

 

Näitust toetas Eesti Kultuurkapital.

 

SIRP näitusearvustus (autor Heie Marie Treier): https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c6-kunst/puhastatud-pilk/
Klassikaraadio saade: https://klassikaraadio.err.ee/1608848809/delta-26-jaanuaril-minimal-wind-unistaja-viies-element-konevoistlus/

 

–––

 

Anna Kõuhkna, Helen Sirp, Anu Muiste and Sandra Sirp opened their group exhibition titled "The Fifth Element" at Vaal Gallery 12th of January at 6 pm. The exhibition  remained open until 11th of February.

 

"The Fifth Element" is a visual conversation on the classical elements - air, water, earth, fire, the interaction of which creates the mystical and sacred fifth element. What emerges can be described as aether, space, or love. The visual conversation covers a spectrum of psychological, spiritual and mathematical aspects, but each artist approached the matter through their individual element. Playing with symmetry, the spatial installation connects the artworks and creates a shared space, linking each element with its own cardinal point. The installative compass of the exhibition is composed of hints on movement directions, where the exact route is up to the visitor to decide.

bottom of page