top of page

UUS RING / NEW CIRCLE
Solaris galerii / Solaris gallery 
27.08-27.09.2020
"Omal moel on teosed autoportreed ja kohati jällegi universaalselt tõlgendatavad. Nad ongi kavatsetult mõlemat. Maalid on omaenese kogemuste loomingusse tõlkimine nagu päeviku sissekanded. Ühtlasi võib öelda, et nad on nii olevikust kui ka ajatud, iga stseen käsitleb omaette tunnet. Üldine seeria meeleolu räägib valguse tärkamisest, mis toimub peale oma-aja-ära-elanud uskumustest või templitest loobumist. Nii naine kui loodus, mõlemad annavad jõudu, väärivad tähistamist. Peategelane mõtestab eneses ühiskondlikke ootuseid ja väljavaateid ning võrdleb neid sisemiste äratundmistega. Eneses tekkinud vastukäivused võivad viia individuaalse tõe või sisemise koodeksi mõistmiseni. "Uus ring" märgib pikaajalise tsükli lõppu ja järgmise algust," kirjeldab autor oma värskeimat loomingut.

ENG
"In a way, the works are self-portraits and then also universally interpretable. They are planned to be both, of course. The paintings are the translation of one's own experience into creation, like diary entries. It can also be said that they are both present and timeless, each scene deals with a separate feeling. The general mood of the series is about the emergence of light that takes place after abandoning one's time-lived beliefs or temples. Both woman and nature give strength and deserve to be celebrated. The main character interprets societal expectations and prospects and compares them with internal recognitions. Self-contradictions can lead to an understanding of individual truth or internal code. The "New Circle" marks the end of a long cycle and the beginning of the next," the author describes her latest work.

bottom of page