top of page

Kallis vari, kallis valgus / Dear Shadow, Dear Light

Jakobi Galerii 07.03.-31.03.2023

Näitus avaldati esmakordselt algsel ja osalisel kujul 2022 aasta mai kuus Endla Teatrigaleriis. Praegune väljapanek on täiendatud ning muudetud kujul teostest, mis on kunstnikul valminud viimase kui käimasoleva aasta jooksul.
Seeria põhiolemuseks võib pidada huvi maailma duaalsuse osas, mis on vältimatu, kuid tegelikkuses harmooniline tervik. Lisaks valgusele ja varjule on päev ja öö, ülal ja all, yin ja yang - võimatu, et oleks vaid üks või teine. Seda kahetisust uurib kunstnik nii iseendas kui kollektiivsel tasandil. Kunstnik sihib mõista seda võimet või julgust, et kui valgus paistab varjule, siis vari lakkab olemast, mida võib kutsuda teadvustamise jõuks.

---.
This exhibtion was demonstrated first in its primal and partial form in May of 2022 at Endla theatre gallery. Current display is completed and changed with works, which were created in the latest and current year.

The core essence of this series can be an interest for the duality of this world, which is inevitable, but a harmonious and wholistic experience of being alive. In addition to light and shadow, there is day and night, up and down, in short, yin and yang – it is impossible, that there would be only one or the other. This two sidedness is what the artist explores in herself and also in a collective level. The artist aims to understand that ability and courage, that if the light shines on the shadow, then the shadow ceases to be, which can be called the power of consciousness.

bottom of page