top of page

K O L M E K Õ N E

30.01-07.03 Kastellaanimaja galerii, Eduard Vilde majamuuseum II korrus, Tallinna kirjanduskeskus

Anna Kõuhkna, Anu Muiste, Sandra Sirp


Juhuslikust kohtumisest ja äratundmisest alguse saanud kolme maalikunstniku omavahelised vestlused jõuavad Kastellaanimaja galeriis visuaalse jutustuseni. Näitusel näeme kunstnike isiklikke etappe, kogemusi ja mõtisklusi – loomingulisi peatükke, mis saavad värske hingamise läbi uue koosluse.
Kunstnike omavahelises suhtluses korduvalt esile kerkinud number kolme salapära ja märgilisust toetab ajaloolise taustaga Kastellaanimaja galerii, kus läbi kolme ruumi kulgeva kolme naiskunstniku erisugused lood põimuvad ühtseks kokku.
Kolmekesi läbi kolme ruumi luuakse erinevaid tahke inimeseks olemisest laiemalt. Vestluse teemad läbivad mitmeid tasandeid eksisteerimisest ja keskkonna tajumisest – kolmikkõne, milles erinevad kogemused ja arvamused on aktsepteeritud ja oodatud. Kunstnike visuaalne keel loob uusi tähendusi ja vaatenurki – vesteldes, vaikides, kuulates, mõtestades ja suhestudes. Külastaja saab ise otsustada, kas jääda kuulajaks või ühineda vestlusega.
Anna loodud maailma ümbritseb loodus, mille peategelaseks on naine, tema südamekäigud ja -peatused. Anu avatus maailmale, soovib leida ka elu süngemates teemades seletusi, lahendusi ning õpetusi edasi liikumiseks. Sandra anonüümne kaugus loob läbi puhta värvi ja geomeetria vaatajale enda ruumi, kuhu siseneda. Kuigi kunstnikud teevad visuaalseid ettepanekuid, on sooviks anda külastajale vabadus iseenda mõtete ja seoste leidmiseks, kogemiseks ja lünkade täitmiseks..

 


TRIALOGUE

Conversations between the three painters began as a result of incidental encounters and recognition of one another, leading to a visual narrative in the Castellan House Gallery. At the exhibition we see the artists' personal stages, experiences and reflections - creative chapters that breathe freshly through a new union.
The mystery and character of the number three has repeatedly emerged in the communication between the artists and is supported by the three rooms of the historical Castellan House Gallery, where the different stories of the three female artists are intertwined.
Through the three rooms the topics of the conversation go through several levels from existencial questions to perceiving the environment - a tripartite conversation in which different experiences and opinions are accepted and expected. The visual language of the artists creates new meanings and perspectives through conversation, silence, listening, insights and interrelation. It is up to the visitor to decide whether to remain a listener or join the conversation.
The world created by Anna is surrounded by nature, of which the main character is a woman - her heart's paths, twists and stops. Anu is open to the world, seeking to find explanations, solutions and teachings also in the darker matters of life in order to develop and move forward. The anonymous distance of Sandra creates a room of its own for the viewer to enter through pure color and geometry. Whilst the artists make visual suggestions, they wish to give the viewer the freedom for their own thoughts and experiences, threads to be found and voids to be filled.

bottom of page