top of page

PEEGELDUSED / REFLECTIONS

Avamine 15 novembril 2019, Fahle Galeriis

“Peegeldused” koosneb maalide seeriast, mis on valdavalt kunstniku 2019. aasta looming. Kasutatud on nii õli- kui akrüülvärve. Nagu ikka, on seeria peategelaseks Naine, tema südemekäigud ja -peatused.

Aga millistest kildudest see üks tegelane siis koosneb, mitmeks tükiks lahti jaguneb või millised on need õiged ja millised valed pildid? Kui on tõesti nii, et see, mida näen ja kogen enese ümber on otsene peegeldus maailmast, mis asub minu sees, siis olgu see kõik otseseks viiteks enese mõistmisele ja teadlikkuse kasvule. Ometi ei pruugi alati küündida peegelpilti mõistma, kuid justkui vihjena omab ta endas kummalist kombinatsiooni vastuvahtija valikute, väärtuste ja uskumuste virrvarrist niikuinii. Ühe vastuhelgiga suheldes võib tajuda mõtestamisest kõrgunud uusi perspektiive, mis avavad väravad taas järgmiste reflektsioonideni. Olgu need siis ilusad, koledad, võibolla mõlemat - just nagu Sina.

 

Jürgen Rooste arvustus ERRis https://kultuur.err.ee/1009939/arvustus-voluv-vaike-pilt-suletud-silmadega-tudrukust

Aktuaalse kaamera klipp: https://kultuur.err.ee/1004336/anna-kouhkna-naitusest-peegeldused-ma-olen-armunud-olivarvidesse
-----------------------------------------------------------------


Opening: November the 15th 2019, Fahle gallery

"Reflections" consists of a series of paintings that are predominantly the creations of the artists works from 2019. Both oil and acrylic paints are used. As always, the protagonist of the series is the woman, her heartbeats and aches.

But what kind of fragments does this one character consist of, how many pieces does she split into, or what are the right and wrong pictures? If it is true that what I see and experience around me is a direct reflection of the world within me, then it should all be a direct reference to self-understanding and the rise of awareness. Still, one may not always fathom the mirror image, nonetheless, as an allusion it reflects an odd combination of the viewers choices, values and disarrayed beliefs anyway. Communicating with one reflection, one can sense new perspectives rising from all thoughts, which open the gates again to the next reflections. May they then be beautiful, ugly, maybe both - just like you.

bottom of page