MÕTTED 2019

Telliskivi Loomelinnak (alates Aprill 2019)

Ülemiste ärimaja Galerii (Veebruar 2019 - Aprill 2019)

Jõudes õige mõtteni, voolab sisse kirjeldamatu kergustunne, räägib mulle lugu igavesest armastusest. Räägib ühtejärge ja katkematult, olgu, mis on. Kui õpiks selle mõtteraja selgeks, siis külastaks seda kohta tihemini või koliks üldsegi sisse. Teekond rahupaika on hajuv, kaduv, lastes end petta kujutelmadel veelgi kaunimast kohast. Ei tea, kas seal teises tegelikult ka ilus on – hiilgab ja särab kui kaugelt imetled, kohale jõudes oled tühjem seest veelgi. Nõnda rändad mööda üht ja teist mõtterada, tundes end esimesel nagu kodus ja teisel kui lõksus. Huvitav, et kui palju kordi ka vabatahtlikult lõksu ei astuks, siis ette ei osanud teada - käimata teerada ei olnud veel oma mõtete naiivsuses läbinähtav. On siis vale mõte on vajalik, et ära tunda õiget? ---

“Mõtted” illustreerivad naishinge peastoimuvat ja südamekäike, sealses aset leidvaid protsesse, kohalejõudmisi või kaugeleminekuid. Suures osas hõlmab seeria visuaalne pool looduse kujutamist, enamuses siseruumidesse kuuluvate taimede, mis on metafooriks ja sümboliteks mõtetele. Lisaks on täiendamas tervikut abstraktsed maalid, mis oma sisu poolest räägivad sama lugu, mida kujutav pilt.
Illustratsioonid lõuenditel on valdavas osas sündinud inspireerituna kunstniku enese fotodest, mis on loonud endale uue tähenduse ja vormi, taassündinud uues tõlgenduses.
--------

 

THOUGHTS 2019

Telliskivi Creative City (from April 2019)

Ülemise bussiness building gallery (February 2019 - April 2019)

To come to the right thought, an unforeseen feeling of lightness will grasp, telling me a story about everlasting love. Tells it continuously, whatever is taking place on the outside. If i'd learn that path of thought, i'd visit it more often or even move in. The tangible journey to peace is almost dissapperaing, when you let yourself believe in a vanity illusion of even a more beautiful place. It glows and sparkles from the distance, but on the arrival you are feeling more empty than ever before. So we are on the thought-roads of one or another, feeling like at home in one and trapped in another. It is interesting, that it doesn't matter how many times you voluntarily step into a trap, you couln't have known it was one – being blinded with your naiveness and all. Are the wrong thoughts then a necessity, to start recognizing the right one? ---

“Thoughts” illustrate and describe processes that take place in the mind and heart of a woman, let them be homecomings or recedings. The visual part of the series contain prevalently nature, mostly interior plants which are a metaphor and symbols for thoughts. Additionally there are abstract paintings which complement the whole, but what tell the same story in their content, what the figural images.
Exhibition comprises many unpublished works. The illustrations on canvases were predominantly born inspired from the artists photographs, which have created a new meaning and form for themselves, reborn in a new interpretation.